Vanaf 1 juli 2019 zullen de spoorwegen niet langer gebruik maken van de gele hesjes en jassen. De sector stapt, net als de bouwsector, over op oranje werkkleding.

Rijkswaterstaat heeft strenge normen als het gaat om verhoogde zichtbaarheid; overal waar vervoer- en/of transportmiddelen rijden, moet er signalerende kleding gedragen worden om zo de veiligheid van werknemers te kunnen waarborgen. De kleur was voorheen altijd geel, maar Stichting railAlert heeft besloten de kleur van geel naar oranje te wijzigen. Hiermee volgen zij de bouwsector die vanaf juli volgend jaar ook alleen nog maar oranje RWS hesjes zal dragen. Stichting railAlert luistert met dit besluit naar haar sector, die heeft aangegeven over te willen gaan naar oranje om zo aansluiting te vinden bij de bouwsector. Ook omdat veel aannemers niet alleen projecten hebben lopen in de spoorsector, maar ook in de bouwsector. Vandaar dat uniformiteit ook meewoog in het besluit.

Uit eerder onderzoek blijkt oranje net zo veilig te zijn als geel. De zichtbaarheid wordt met name bepaald door de achtergrond en niet door de kleur van de signalerende werkkleding. Daarnaast werd er bij de Europese norm voor signaleringskleding met een hoge zichtbaarheid gekeken naar de intensiteit van de kleur. Tussen oranje en geel zit wat dat betreft geen verschil.

Voor veiligheidsfunctionarissen geldt een uitzondering, als zij gezag voeren over één of meer personen of verantwoordelijk zijn voor aanrijdgevaar moeten zij gebruik blijven maken van de gele hesjes. De wijziging geldt voor spoorwerkers aan het ProRail-spoor en lokale spoorwegen in beheer van GVB, RET, HTM en PUOV.

Niet alleen de kleding zal vervangen moeten worden, ook handleidingen en instructies moeten worden aangepast. 1 januari 2019 start de overgangsperiode. Tot 30 juni is het toegestaan oranje kleding te dagen met daaroverheen een geel hesje. Er gelden niet meteen sancties. De afspraak is branchebreed gemaakt en uit ervaring blijkt dat aan besluiten van die aard goed wordt meegewerkt.

 

 

Signaalkleding voor hogere zichtbaarheid

Wanneer er in een donkere werkomgeving of bij invallend duister gewerkt wordt, is het aan te raden om signaalkleding te dragen. Ook als het risico bestaat dat iemand aangereden wordt, zoals bij werk langs de weg of het spoor, of met rondrijdende heftrucks, is zichtbaarheidskleding een goede keuze. 

All Risk safety & workwear heeft een uitgebreid assortiment, die zorgt voor extra zichtbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Dankzij zorgvuldig beheer en frequente reiniging en inspectie blijven de reflecterende eigenschappen van de signaalkleding optimaal behouden.

Rijkswaterstaat hanteert de in de geharmoniseerde Europese Norm EN471 gestelde minimale eisen ten aanzien van goed zichtbare kleding met een signaalfunctie: Signaalkleding.
Deze norm geeft een praktische invulling aan de Europese Richtlijnen, betreffende de veiligheid en gezondheidszorg op de arbeidsplaats en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door werknemers op de arbeidsplaats.

Aangezien de EN471 een minimale veiligheidsnorm is en geen kwaliteitskeur, heeft Rijkswaterstaat ten aanzien van uniformiteit en kwaliteit van signaalkleding de “Richtlijnen en Specificaties voor veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden” (AVV, 1995) opgesteld.

Rijkswaterstaat richtlijnen striping
In Nederland bestaat de richtlijn van Rijkswaterstaat (RWS-eisen). Deze richtlijn stelt aanvullende eisen aan het kledingstuk wanneer gewerkt wordt voor Rijkswaterstaat op (niet-)autosnelwegen. Als aanvulling op de EN471 is een patroon voor het retro-reflecterend materiaal vastgesteld in de vorm van het Romeinse cijfer II. Dit natuurlijk ter verbetering van de zichtbaarheid van werknemers op de arbeidsplaats.

In het kort luiden de RWS richtlijnen en specificaties als volgt

De basiskleur van signaalkleding is fluorescerend oranje.
Op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom moet de signaalkleding in ieder geval voldoen aan NEN-EN 471.
Voor werkzaamheden langs het spoor stelt de richtlijn dat de basiskleur van de kleding geel is.

Klasse 3: 0,8 m2 fluodoek en 0,2 m2 reflectieband.
Klasse 2: 0,5 m2 fluodoek en 0,13 m2 reflectieband.
Klasse 1: 0,14 m2 fluodoek en 0,10 m2 reflectieband.

Veilig en zichtbaar met Signaalkleding