Disclaimer

 

All Risk Safety & Workwear hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist en volkomen is en blijft. Producten kunnen afwijken van afbeelding en/of omschrijving. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

All Risk Safety & Workwear is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van websites die via een externe link bezocht worden.

All Risk Safety & Workwear aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. All Risk Safety & Workwear aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website. All Risk Safety & Workwear behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.