Valbeveiliging

Pagina 1 van 3

producten van Kratos


All Risk safety & workwear levert Kratos valbeveiligingsproducten voor veilig werken op hoogte.
Wij bieden een compleet assortiment harnassen en toebehoren volgens de Europese veiligheidsnormen.

TYPES VALBEVEILIGING
• ANKERPUNTEN:
Ankerpunten ter bevestiging van een valbeveiligingssysteem kunnen worden gevormd door:
• bestaande vaste constructies van voldoende sterkte
• specifiek geïnstalleerde vaste ankers, ogen, rail- of staalkabelsystemen
• gecertificeerde verplaatsbare of afneembare middelen als lussen, ogen, klemmen, bandsystemen, waterzakken,
doodgewicht ankers, driepoten e.d.
• VANGLIJNEN (VEILIGHEIDSLIJNEN):
De belangrijkste functie van de verbinding tussen ankerpunt en harnas is een mogelijke val op te vangen en zodanig af te
remmen dat de krachten die vrijkomen op het lichaam kleiner zijn dan 6kN. Deze lijnen zijn herkenbaar door de aanwezigheid
van een, al dan niet geïntegreerde, demper (zichtbaar als verdikking op de lijn).
• VALBLOKKEN (VALSTOPAPPARATEN):
De belangrijkste functie van de verbinding tussen ankerpunt en harnas is een mogelijke val op te vangen en zodanig af
te remmen dat de krachten die vrijkomen op het lichaam kleiner zijn dan 6kN. Deze systemen zijn te vergelijken met de
werking van een autogordel, ze rollen zich automatisch terug op en stoppen de val na een korte remweg.
• HARNASSEN:
Enkel harnasgordels met schouder- en beenbanden zijn geschikt voor valopvang. Een lenden- of heupgordel mag nooit in
een valbeveiligingssystemen worden toegepast!
• POSITIONERING:
Een positioneringssysteem kan bestaan uit een positioneringsgordel of harnas met geïntegreerde positioneringsgordel in
combinatie met een vaste of in lengte instelbare positioneringslijn. Positioneringssystemen zijn niet geschikt als valopvang.
Ze zijn uitsluitend bestemd om in combinatie met een valbeveiligingssysteem stabiel en handenvrij te kunnen werken t.o.v.
een paal of mast of om als gebiedsbegrenzing te dienen met als doel vallen te voorkomen.
• LIJNEN MET LIJNKLEMMEN:
Dit zijn lijnen voorzien van een meelopende klem. Wanneer zich een val voordoet, blokkeert deze lijnklem na een bepaalde
remweg. Deze worden toegepast als beveiliging van de klimweg.
• BETREDING EN REDDING:
Alles wat u nodig hebt om silo’s, besloten ruimten, riolen, industriële installaties en andere risicovolle ruimten te betreden
vindt u onder deze rubriek. Uzelf of een 2de persoon kunnen redden na een val of een calamiteit maakt een cruciaal deel
uit van een volledig valbeveiligingssysteem.
• MUSKETONS:
Verbindingsmiddelen zijn beschikbaar in verschillende grondstoffen, met verschillende sluitingen en verschillende openingen.
• TOEBEHOREN:
Toebehoren voor valbeveiliging zoals opbergmodaliteiten, verlengstroppen, losse dempers.

 

Jaarlijkse keuring 

Valbeveiligingsproducten zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum.
Ieder jaar dienen deze producten gekeurd te worden om ongevallen te voorkomen.
All Risk safety & workwear kan uw valbeveiliging jaarlijks keuren.